Crkva sv. Petar Zaprešić

Demontira se stari bakreni krov, i na drvenu podkostrukciju ugrađuje se samoljepljiva bitumenska parna brana sa uloškom od aluminijske folije. Na parnu branu se polaže razdjelni sloj geotekstila koji osim funkcije razdjelnog sloja između bitumenske i PVC hidroizolacije ima i estetsku ulogu. Naime, sloj geotekstila služi kao poravnavajući sloj na kojem se PVC hidroizolacijska membrana jednakomjerno poravna i čini jednu neprekidnu i oku ugodnu cjelinu. Specifičnost na ovome projektu, ali ujedno i izazov za naše djelatnike trenutno je i kompleksnost opšavne limarije koja se na svim rubnim završecima mora prilagoditi projektiranim detaljima crkve. To zahtijeva preciznu obradu uz praktički nemoguć pristup djelatnika koji viseći na alpinističkim konopima moraju obrađivati, savijati, rezati limariju i sidriti detalje opšava kako bi omogućili da se hidroizolacijska membrana može zavariti na tu istu plastificiranu limariju. Kompletna limarija je također u smeđoj boji. Nakon omega profila izvodi se gromobranska instalacija i snjegobrani. Izvodili smo PVC hidroizolacijsku membranu Protan SE 1.6 mm smeđe boje i omega profile.

Kontakt

  •  Funda d.o.o.
  • Adresa:Bana Josipa Jelačića 45
  • Grad10 290, Zaprešić
  • Tel:+385 1 33 40 340
  • E-mail:info@funda.hr
Vrh stranice