coin-dollar map2

Hidroizolacija zidova i podova – manje površine

O usluzi

Fleksibilne premaze koristimo za vanjsku i unutarnju primjenu, na zidovima i podovima, za hidroizolaciju s premošćivanjem pukotina ( 0,4/1,3 mm) ispod keramike u kupaonicama, mokrim čvorovima, bazenima. Za ugradbu vezanih hidroizolacija kod radova sa visokim zahtjevima hidroizoliranja u klasama A1 i A2 prema pravilniku o građevinarstvu A 2/1.10. Za izvedbu hidroizolacija s premošćivanjem pukotina u visoko i niskogradnji, u novogradnji i rekonstrukciji, za hidroizolaciju podrumskih vanjskih zidova, vlažnih prostorija i potpornih zidova. Za fleksibilnu hidroizolaciju ispod obloga od pločica na balkonskim pločama ili na terasama.

Za pripremu podloge prikladan je kompaktan beton, najmanje čvrstoće B 25, žbuka u skladu s zahtjevima grupe mortova od obične opeke i vapnenog pješčenjaka sa reškama potpuno ispunjenim cementnim mortom. Šljakobetonski i betonski šuplji blokovi moraju se prije nanošenja sloja ožbukati žbukom. Podloga mora biti čvrsta, u velikoj mjeri ravna, a na površini smiju postojati samo sitne pore. Na podlozi ne smiju postojati nedorađena mjesta s vidljivim agregatom – “gnijezda”, otvorene pukotine i linijska izbočenja, na podlozi zatim ne smije biti prašine, vodoodbojnih primjesa, ulja za oplate, premaza ili drugih slojeva koji ometaju prianjanje. Rupe i gnijezda šljunka na zidu ispuniti pomoću lopatice sa masom za popravak betonskih površina ili reparaturnim mortom. Oštre rubove građevnih elemenata planski odlomiti, presjek eventualnih užlijebljenja zaobliti ravnomjerno po duljini, s polumjerom od najmanje 4 cm. Zaobljenja izvesti od morta pripravljenog na gradilištu, ili morta za popravke i modeliranje.
Podlogu sa cementnim vezivom prethodno temeljito namočiti; u trenutku nanošenja hidroizolacijskog sloja podloga mora biti zagasito vlažna, ali na njoj ne smije biti prisutan sloj vode odn. lokve.
Na estrihe od lijevanog asfalta u prostorijama i zaglađene anhidritne tekuće estrihe, odn. tekuće estrihe s gipsom, potrebno je nanesti nerazrijeđeni temeljni namaz i ostaviti da se isti osuši. U anhidritnim estrisima, odn. estrisima s gipsom ne smije biti više od 0,5% sadržaja zaostale vlage (mjerenje s CM-uređajem).

Prodore cijevi i podne odvode izvesti sa sigurnosnom brtvenom obujmicom za zid odnosno sigurnosnom brtvenom manžetom za pod, kutne reške i priljučke pod-zid, ako se ne izvode zaobljenja, zabrtviti pomoću sigurnosne trake za brtvljenje. Sigurnosnu brtvenu manžetu, odn. sigurnosnu traku za brtvljenje položiti u prvi sloj mase i prekriti drugim slojem. Na sve diletacije i spojeve pod-zid obavezno ugraditi diletacijsku traku.
Drugi i po potrebi treći sloj, do najveće ukupne debljine sloja 5 mm, nanijeti postupkom nanošenja lopaticom pomoću zidarske žlice za zaglađivanje, čim prethodno nanesen sloj više nije ljepljiv, ali još nije potpuno suh.

 

Slika 1. Čišćenje podloge i priprema

Funda_premazi_1.jpg

 

Slika 2. Nanošenje prvog sloja

Funda_premazi9.jpg

 

Slika 3. i 4. Ugradnja trake za brtvljenje

Funda_premazi_2i.jpg Funda_premazi_2d-(1).jpg

Slika 5. i 6. Nanošenje drugog sloja
Funda_premazi_2b-(1).jpg Funda_premazi_2a.jpg

Slika 7. i 8. Završen drugi sloj i završeni detalj slivnika
Funda_premazi_2f.jpg Funda_premazi_2k-(1).jpg

Slika 8. i 9. Terase hotela Rixos, Dubrovnik
Funda_premazi9a.jpg Hotel_Rixos_Funda_Protan12.jpg

Slika 10. Stanje nakon sanacije
Hotel_Rixos_Funda_Protan14.jpg

 

Za ostale informacije o primjenama i odabiru materijala, slobodno kontaktirate naš tehnički odjel. Sa preko 100.000m2 odrađenih premaza u Hrvatskoj spadamo u vodeće tvrtke u regiji – obratite nam se sa povjerenjem!

Povratak na vrh6ACreated using Figma