coin-dollar map2

Energetska obnova objekata

O usluzi

Poduzeće Funda d.o.o. 2016. godine uključilo se u ESCO model Energetske obnove koji provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ali i kroz projekte energetske obnove stambenih zgrada i javnih ustanova koje provode direktno suvlasnici ili javne ustanove.

Pod usluguma koje mi izvodimo podrazumijeva se rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) vanjskih zidova pročelja i zamjene vanjske stolarije (zamjena postojećih prozora s novim PVC ili ALU prozorima s višeslojnim staklima). Zamjena strojarskih instalacija i po potrebi zamjena energenta,zamjena krovne konstrukcije, umjesto postojeće rasvjete ugrađuje se nova, energetski učinkovitija rasvjeta i  ugrađuje se sustav daljinskog očitanja potrošnje energije.

Program osigurava kontinuitet ispunjenja zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti, kojom se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, odnosno da alternativnim pristupom postignu uštede energije u zgradama središnje vlasti jednak uštedama energije dobivenima putem stope obnove od 3 %. Cilj programa je cjelovita obnova zgrada, uz maksimalno ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama, nastavak razvoja tržišta energetskih usluga i prenošenje iskustava sa zgrada javnog sektora na područje ugovaranja energetske usluge među privatnim subjektima. Potiču se investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun, a kroz ESCO model se osigurava da se bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava vlasnika/korisnika provedu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora. Predviđa se rast intenziteta energetske obnove zgrada na 327.000 do 473.000 m² s očekivanim kumulativnim uštedama u primarnoj energiji od 394 do 552 GWh do 2020. godine.

Završili smo radove na projektu energetske obnove kaznionice Lepoglava i sada smo u fazi izvođenja stambene zgrade u ulici Antuna Mihanovića 42 i 42a kao i osnovne škole Ljudevit Gaj u Zaprešiću.

Povratak na vrh6ACreated using Figma