coin-dollar map2

EPDM Geomembrana 1,1 i 1,5mm

O usluzi

Firestone EPDM Geomembrana je vulkanizirana sintetička gumena geomembrana. Dobavljiva je u dvije debljine: 1,1 mm i 1,5 mm. Njezina izrazito poprečno povezana polimerna struktura osigurava stabilni kemijski sastav i izuzetna mehanička svojstva.

 1. Izuzetna trajnost

Kemijski sastav Firestone EPDM Geomembrane (visoki udio čađe (>25 %) i zasićenih ugljikovih lanaca) te činjenica da je vulkanizirana (snažno poprečno povezani lanci) daju Geomembrani neusporedivu otpor-nost na UV zračenje, toplinu, ozon, mikroorganizme i ekstremne vremenske uvjete.

Membrana ne sadržava nikakve plastifikatore ili antioksidanse koji bi se mogli izlučiti ili degradirati te tako uzrokovati preuranjeno starenje Geomembrane.

Ispitivanja provedena na Firestone EPDM Geomembrani i promatranja membrana izloženih stvarnim vremenskim uvjetima (izloženost vodi, UV zračenju, ozonu, toplini, toplinskom promjenama, mikroorga-nizmima, itd.) tijekom više godina, pokazali su da pod normalnom izloženošću u Zapadnoj Europi kada je pravilno postavljena, Firestone EPDM Geomembrana ima životni vijek od preko 50 godina, bez uočljivih znakova starenja kao što su pukotine, naprsnuća, izbljeđivanje, itd.

EMMA test (ekvatorijalno postavljanje sa zrcalima za ubrzavanje) sastoji se u izlaganju koncentriranoj sunčevoj svjetlosti u tropskoj klimi pomoću zrcala. Firestone EPDM Geomembrane su pod tim testom izlagane zračenju od preko 2.000.000 Langley-ja, ne pretrpjevši nikakva naprsnuća ili pukotine.

 1. Visoka elastičnost i čvrstoća na rastezanje

Zahvaljujući značajnoj razini poprečne povezanosti svojih ugljikovih lanaca, Firestone EPDM Geomem-brana se može istegnuti preko 300 % u svim smjerovima i nakon toga se vratiti u početni oblik. Ta visoka elastičnost omogućuje Firestone EPDM Geomembrani da apsorbira pokretanje podloge bez utjecaja na njezina fizikalna svojstva.

 1. Visoka fleksibilnost, čak i pri niskim temperaturama

Firestone EPDM Geomembrana je visoko fleksibilna, čak i pri niskim temperaturama sve do – 45 °C. To olakšava postavljanje jer se Geomembrana prilagođuje nepravilnim oblicima i poliježe po podlozi, kakva god bila vanjska temperatura.

Kada je mehanički napregnuta pri niskim temperaturama, Firestone EPDM Geomembrana zadržava svu svoju fleksibilnost i njezina otpornost nije ugrožena.

 1. Visoka otpornost na proboj

S obzirom na svoju visoku fleksibilnost i elastičnu prirodu, Firestone EPDM Geomembrana također osigurava izvanrednu otpornost na proboj. To je vrlo važna karakteristika zbog podnošenja mehaničkih naprezanja kojima je Geomembrana izložena tijekom postavljanja i uporabe te posljedično garantira dugotrajnu vodonepropusnost podstave.

 1. Visoka otpornost na hidrostatske tlakove

Firestone EPDM Geomembrana ima gotovo neograničenu otpornost na hidrostatski tlak, koja omogućuje njezinu uporabu u dubokim rezervoarima za vodu velikih kapaciteta. Firestone je proveo laboratorijske tlačne testove koji su pokazali da EPDM Geomembrana može podnijeti tlak do 35 kg/cm2 (ekvivalent vodenome stupcu od 350 m ili 3,4 MPa).

Testovi provedeni u skladu sa standardom EN 1928:2000 pokazali su da, kada se primijeni tlak ekvi-valentan stupcu od 40 m vode, Firestone EPDM Geomembrana i njezini šavovi ostaju vodonepropusni.

 1. Stabilan kemijski sastav

Kao rezultat njezina kemijskog sastava (zasićeni visoko poprečno povezani ugljikovi lanci, bez plastifikatora) i njezina proizvodnog postupka (vruća vulkanizacija), Firestone EPDM Geomembrana se smatra inertnim materijalom jer je njezin kemijski sastav vrlo stabilan tijekom vremena (kada je u dodiru s dopuštenim proizvodima).

Stabilnost kemijskoga sastava ključna je za garantiranje mehaničkih svojstava Geomembrane na dugoročnoj osnovi.

Za razliku od termoplastičnih geomembrana, kod Firestone EPDM Geomembrane nije uočen pad gustoće koji slijedi nakon gubitka komponenti membrane.

 1. Visoka sukladnost sa živim organizmima

Zahvaljujući svojem vrlo stabilnom kemijskom sastavu, Firestone EPDM Geomembrana ne ispušta komponente u dodiru s vodom.

Fizikalni su testovi pokazali da su Firestone EPDM Geomembrana i njezin sustav šavova prikladni za pohranu vode za navodnjavanje, a prije nego za proizvodnju pitke vode, za hidroponu proizvodnju hrane i vodeni život.

 1. Okolišu prijateljske geomembrane

Zahvaljujući inertnoj prirodi Firestone EPDM Geomembrane, ona nema utjecaja na kvalitetu zraka i vode i ne ispušta nikakve zagađivače u okoliš.

Sudar s okolišem geomembrana prvenstveno ima pri njezinoj proizvodnji i odlaganju. Uzimajući u obzir njezinu izuzetnu trajnost (u usporedbi s drugim geomembranama) i brojne mogućnosti recikliranja, Firestone EPDM Geomembrana nudi okolišu prijateljsko rješenje.

 1. Otpornost na prodiranje korijenja

Firestone EPDM Geomembrana i njezini šavovi prošli su razne testove otpornosti na prodiranje korijenja (DIN 4062, CEN/TS 14416: 2005, FLL). Unatoč svemu, treba biti izuzetno oprezan kada su u pitanju biljke koje razvijaju posebno agresivne rizome (neiscrpan popis biljaka koje razvijaju rizome može se dobiti na zahtjev ili s web stranice www.fbb.de). Kada se suočite s takvim biljkama koje razvijaju agresivne korijenske sustave ili rizome, morat ćete primijeniti zaštitnu barijeru kako bi zaštitili EPDM Geomembranu.

 1. Široki opseg kemijske otpornosti

Firestone EPDM Geomembrana ima relativno široki spektar kemijske otpornosti. Međutim, neki materijali nisu kompatibilni s EPDM membranama (ugljikovodici, mast, itd.). Popis kompatibilnih materijala raspoloživ je na zahtjev. U slučaju dvojbe, vrlo je preporučljivo konzultirati tehnički odjel tvrtke Firestone Building Products.

Uz pohranu vode, Firestone EPDM Geomembrana je također vrlo pogodna za primjene kao što su pohrana gnojanice, otpadne vode s farmi i pohrana otpadnih voda općenito. Firestone EPDM Geomembrana se ne smije, ni pod kojim okolnostima, koristiti za pohranu kemijskih proizvoda.

 1. Otpornost na koroziju od mikroorganizama

Visoki stupanj poprečne povezanosti njezinih ugljikovih lanaca i prisutnost sumpora u njezinoj molekularnoj građi (spoj kojega bakterije, koje bi mogle korodirati Geomembranu, ne mogu podnijeti) čini Firestone EPDM Geomembranu gotovo neprobojnom za koroziju uzrokovanu mikroorganizmima.

 1. Veliki kut trenja

Testovi trenja provedeni na EPDM Geomembrani pokazuju da je kut trenja između Geomembrane i standardizirane površine tla 27,5 ° (± 1°).

Kut trenja Firestone EPDM Geomembrane relativno je velik u usporedbi s drugim geomembranama. Veliki kut trenja znači da je Geomembranu lakše postaviti (radnici se ne kližu i membrana ostaje na mjestu); da je stabilnija na padinama te da nije nužna uporaba teksturne membrane.

 1. Brzo i jednostavno postavljanje

Kombinacija njezinih dimenzija, mehaničke karakteristike i metode spajanja čine primjenu Firestone EPDM Geomembrane brzom i lakom. U poslu koji je vrlo ovisan o vremenskim uvjetima, brzina instalacije Firestone EPDM Geomembrane predstavlja važnu prednost.

Dimenzije

Firestone EPDM Geomembrana je dobavljiva u velikim dimenzijama panela, sve do 15,25 m širine i 61 m dužine, što daje do 930 m2 površine bez i jednoga šava.

To dozvoljava značajno smanjenje broja šavova koje treba načiniti na radilištu i znatno smanjuje rizike pri instalaciji.

Paneli su dobavljivi u brojnim veličinama koje se mogu odabrati kako bi se prilagodilo dimenzijama koje zahtijeva projekt. To smanjuje troškove i ograničava terensko rezanje i spajanje. Popis raspoloživih veličina panela Firestone EPDM Geomembrana sadržava List tehničkih informacija (TIS) u prilogu.

Karakteristike

Postavljanje Firestone EPDM Geomembrane uvelike je olakšano njezinom savitljivošću, jer se ona prilagođuje podlozi i s njom se lako rukuje (pomicanje odmotanih folija na zračnom jastuku), a također i njezinom velikom kutu trenja jer se radnici ne kližu na membrani kada je suha, a membrana nije sklona klizanju po padinama.
Metoda spajanja na terenu

Terensko spajanje Firestone EPDM Geomembrana uporabom trake za lijepljenje Firestone QuickSeam™ Splice Tape donosi sljedeće prednosti:

 • Kvaliteta spojeva je konzistentna po cijeloj duljini.
 • Sastavljanje je tako lako da kvaliteta spojeva ne ovisi o vještini instalatera.
 • Izvođenje spojeva vrlo malo ovisi o vremenskim uvjetima.
 • Alati koji se koriste ne predstavljaju opasnost za oštećivanje Geomembrane.
 • Oni ne zahtijevaju korištenje električne struje ili posebne opreme.

Na izvođenje i kvalitetu spojeva ne utječu nabori ili valovitost koji se mogu pojaviti pri promjenama temperature.

 1. Visokokvalitetni instalacijski pribor

Za brtvljenje cijevnih ispusta i prodora, Firestone koristi Firestone QuickSeam FormFlash, neobrađeni EPDM ispust (postupno se obrađuje nakon instalacije) laminiran na samoljepivu Firestone QuickSeam™ Splice Tape. Taj materijal odlično presvlači svaki detalj kojega se brtvi, bez naprezanja i bez obzira na njegov oblik.

Firestone također nudi pribor za izvođenje vodonepropusnih mehaničkih spojeva na betonskim struktura-ma i ljepila koja omogućuju da se membrana zalijepi na bilo koji tip površine (beton, drvo, čelik itd.).

 1. Kvalitetna instalacija

Radna svojstva pokrovnog sustava neposredno su u vezi s kvalitetom instalacije. To je razlog da pokrove od Firestone EPDM Geomembrane postavljaju isključivo ovlašteni suradnici koje je uvježbao Firestone. Oni garantiraju da će instalacija zadovoljavati standarde kvalitete koje je postavio proizvođač.

Tehnički odjel tvrtke Firestone Building Products nudi svojim suradnicima prvorazrednu podršku u teorijskoj i praktičnoj obuci koju provode profesionalni tehničari. Firestone također osigurava terensku tehničku pomoć i kontrolu kvalitete obavljenih radova.

 1. Testiranje spojeva

Dva su glavna tipa metoda za kontrolu spojeva koji osiguravaju točnu informaciju o kvaliteti spojeva načinjenih na terenu:

 • Ne-destruktivno testiranje spojeva:

– Vizualna kontrola: u slučaju Firestone EPDM Geomembrane, niz elemenata može se lako provjeriti vizualno i tako vrlo dobro ocijeniti kvalitetu spojeva.

– Napuhavanje: omogućuje trajno provjeravanje vodo-nepropusnosti spojeva.

– Vakuumska komora: omogućuje kontrolu pojedinih točaka na terenskim spojevima.

 • Destruktivno testiranje spojeva: testovi na istezanje i ljuštenje provode se na uzorcima spojeva najkasnije 24 sata nakon što je spoj načinjen.
 1. Lagan popravak

Zahvaljujući inertnoj prirodi Firestone EPDM Geomembrane, njezin sastav se ne mijenja tijekom vremena. Posljedično, Geomembrana se još uvijek može sastavljati i/ili popravljati mnogo godina nakon što je postavljena i bila izložena klimatskim elementima. Sve što je potrebno jest temeljito očistiti Geomembranu prije no što se pristupi popravljanju.

Instalacijske tehnike pri popravcima ne razlikuju se od tehnika pri početnoj instalaciji Firestone EPDM Geomembrane. Zato je popravak brz i lako se izvodi. Priručnik Firestone Repair Guide (raspoloživ na zahtjev) podrobno opisuje razne postupke pri popravku.

 1. Nacionalna i internacionalna tehnička odobrenja

Firestone EPDM Geomembrana ima CE oznaku, koja dokazuje da ona udovoljava važećim europskim zahtjevima zdravstvene ispravnosti, sigurnosti, zaštite korisnika i okoliša.

Firestone EPDM Geomembrana nosi oznaku CE za sljedeće primjene:

 • EN 133661: Gradnja rezervoara i nasipa.
 • EN 133662: Gradnja kanala.
 • EN 13492: Gradnja odlagališta tekućega otpada, precrpnih postaja ili naknadnih taložnika
 • EN 13493: Gradnja skladišta krutoga otpada i odlagališta otpada.

Firestone EPDM proizvodni pogoni također posjeduju certifikate ISO 9001 i ISO 4001 što odražava Firestoneovu opredijeljenost za kvalitetu odnosno sustav upravljanja okolišem.

Firestone EPDM Geomembrana testirana je od strane mnogih nacionalnih i međunarodnih tijela (npr. ima francuski ASQUAL certifikat).

U kontekstu tih certifikata, regularne se revizije provode u tvornicama tvrtke Firestone Building Products kako bi se verificirao proizvodni proces, praćenje kontrole kvalitete i kvalitete krajnjega proizvoda. Poslje-dično, tvrtka Firestone Building Products može garantirati da je njezina EPDM Geomembrana konzistent-no visoke kvalitete.

Također posjedujemo certifikat od IGH

Brošure

Referentna lista
Preuzmi brošuru
Firestone EPDM Brošura
Preuzmi brošuru
Povratak na vrh6ACreated using Figma